: , , ..

- ""

- -
1689


!
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

, , ...

. :. , , 1595-1598 ., . , ...

...

...

'' , . ! () ...

( .-. - ) ...

( .-. - ) ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

sanbur-sonbur, ', ' ', ' []. ...

- ' ' ( . . ). () ...

, . . - , - , . () ...

, . . - , - , . () ...

. , ...

...
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


:
. - - -