: , , ..

- ""

- -
697


!
: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

, Na3Mg[CO3|PO4]. . . . 2,73. (). . ...

, NaAl3[4|OH2]2. . . ., . . . {010}. . , . -. . . . 5,5. . . 2,98. ...
()
() -, 7(Ca, Na)ORE2O2112372, RE , Nd, La, Y, Sm . . . . , . . 2,9. - -, ...

( . ) -, Pb,(Mn, Fe) [VO4]2 H2O. . - , . : , . - . ...
()
() , . . (Na, H2O)Al2|(2,)2|AlSi3Ol0). , . .: . . ...

-, . . . ...

[ . l) -. Ca2|Mn[AsO4]22H2O. . - . . . {010}. . {100}. , . ...

[ . ] -, (U4+, Ca, Th, Y) [(Ti, Fe)2O4] nH2O. . . - . : -, . 4,3 . . 5,43. ...

[ . ) -, Mn2+ Mn63+[O8|SiO4]. . Mn Fe3+. Ba, Ca Mg. . - , , ., . ...

[βραχύς () ) , . . .) ...

, . . , . . ...

(Brachiopoda) [βράχίων (α) ; πους (ο), . .; πόδυς (ο) ] - , . ...

(Articulata) , , . . .: . ...

, . . . , ., ...

, . : , . . . ...

, . . ...

. . ...

-, . , Th. . . ...

-, γ-Ca2[SiO4]. . . . . , . . ...

[ . ] -, (Mg, Fe)CO3. . . FeCO3 30%. ...

[ . ] -, NiSb. . - , . . . . , . - . . 5,5. . . 8,23. ...

[. breccia ] . ., . . 10 ...

. ., , , . ...

, , . ...

. . ...
()
() . ...

. . ...

. . ...

. ., , . ...

. , , . , . . .: ...
: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


:
. - - -