: , , ..


""

- - -

!
. (.-. Theodoros - ' '), XVI-XVII . , . [ ] . , , , , - . . , : , . [] [] [] - , , : , , , , , , , , , , , , , , . (). . . , . -/ . . , , , , , , , , - - . - , -, - , -/ . , , , - . (). , , , , , , , , , - . -, -, -, - .
, , , -: (. ), (. ), (. ).


:


:

:


:

:
. - - -