: , , ..


" , "

- - - ,

!

, . . .; 4 : Platycolpus Scaevogyra, Plethopeltis.:


:

: ,


: ,

:
. - , - -