: , , ..

.
" "

- . - -
.
!

, , , . . , . Paramyxoviridae; . (, - ). - . []. . . . . : . . : -, .:


:

:


:

:
. - - . -